SQL Dili – 3

PHP3 ve PostgreSQL ile Örnekler Şimdi de PHP3 ile PostgreSQL Veri Tabanına nasıl ulaşabileceğinizi bir telefon rehberi hazırlayarak örnekleyeceğiz. Önce Veri Tabanını hazırlayalım. Veri Tabanı şemasını oluşturacak olan SQL betiği aşağıdadır. Bu betiği rehber.sql adıyla kaydedin: create table telefonlar (                     adi char(40) not null,                     tel char(15) not null,                     eposta char(60) );   […]

Share