Ağınızın Güvenliğini Sağlamada 10 Önemli Adım

1. Kurumsal ağ kaynaklarınızı iç ve dış tehditlere karşı korumak
Günümüzde kurumlar için yerel ağ kavramı artık, iç ağ/dış ağ ayrımı yapılmaksızın, kurumdaki herhangi bir kişiye, herhangi bir yerden erişebilmek anlamında genişlemiştir. Ama bu gelişime paralel olarak, güvenlik uzmanları da ağlarına karşı olan tehditlerle başa çıkabilmek için daha komplike güvenlik politikaları uygulamak zorunda kalmaktadır. Bu tehditleden en başta geleni, önemli ağ kaynaklarını Internet’ten veya yerel ağdan gelebilecek muhtemel saldırılara karşı korumaktır. .

Share