SQL Dili – 3

PHP3 ve PostgreSQL ile Örnekler Şimdi de PHP3 ile PostgreSQL Veri Tabanına nasıl ulaşabileceğinizi bir telefon rehberi hazırlayarak örnekleyeceğiz. Önce Veri Tabanını hazırlayalım. Veri Tabanı şemasını oluşturacak olan SQL betiği aşağıdadır. Bu betiği rehber.sql adıyla kaydedin: create table telefonlar (                     adi char(40) not null,                     tel char(15) not null,                     eposta char(60) );   […]

Share

SQL Dili – 2

PostgreSQL’in Çalıştığı İşletim Ortamları PostgreSQL VTYS günümüzde birçok işlemci (RS6000, x86, m88k, Alpha, MIPS, Sparc, m68k, VAX) ve işletim sistemine (linux 2.0.x, linux 2.2.x,AIX, mklinux, DGUX, FreeBSD, OSF1, Solaris…) başarıyla taşınabilmiştir. PostgreSQL’i Derleme, Kurma ve Çalıştırma PostgreSQL’i derleyebilmek için sisteminizde bazı gereksinimlere ihtiyacınız olacak. Bunlar: ANSI C derleyicisi (gcc), GNU make, flex 2.5.2 veya üst […]

Share

SQL Dili – 1

Bilgisayar ortamında veri saklama ve erişiminde geçmişten günümüze insanoğlu değişik yöntemler, yaklaşımlar kullanmıştır. Bunlardan Gelenksel Yaklaşım (Dosya – İşlem Sistemi) verileri ayrı ayrı dosyalarda gruplamaya dayanır. Bir biriyle ilgili olan ve aynı gruba dahil olan veriler bir dosyada, bir başka gruba dahil olan veriler de başka bir doyada tutulurdu. Geleneksel Yaklaşımın birçok sakıncası vardır ve […]

Share